Hur kommer jag åt hjälpfunktionen i Enabla?

Du hittar hjälpfunktionen i Enabla genom att trycka på frågetecken-ikonen i Enabla-gränssnittet.

Du kan också nå hjälpfunktionen via länken nedan.

https://enabla.rco.se/help/Default.htm