Vad krävs för att använda Enabla?

Kompatibel hårdvara är R-CARD 5000. 
Åtkomst till Enabla sker via RCO:s moln som fungerar med webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari. 
(Webbläsarna ger dig tillgång till Enabla via en dator, läsplatta eller mobiltelefon.) 
Tecknande av tjänsten sker i Beställningsportalen. 
För att kunna sälja och administrera Enabla som återförsäljare eller tekniker krävs ett återförsäljarkonto som registreras i Enablas portal. 
Från portalen kan sedan kunder bjudas in till Enabla för att bygga upp passersystemen i olika fastigheter.