Vilken molnplattform använder RCO för Enabla?

Enabla är konstruerat i Microsoft Azure med server i Sverige.