Vad sker om molnet "ligger nere"?

Den funktionalitet som inte kräver internetuppkoppling kommer fortsätta att fungera. Appar eller konfiguration kommer inte kunna användas om molnet, mot förmodan, skulle ligga nere. Den grundläggande funktionaliteten i passersystemet kommer inte att påverkas. Dörrarna kommer fortfarande att kunna öppnas med passerbricka, tagg eller kod.