Hur debiteras Enabla?

Enabla är en tjänst med löpande betalning. Priset sätts per månad och beror på vilken funktionalitet som ingår i tjänsten samt storleken på systemet. Fakturering kommer att ske årsvis. Fakturan kan skickas direkt till dig som fastighetsägare eller skickas till din återförsäljare/installatör om så önskas.

Installatören/återförsäljaren kan då vidarebefordra kostnaden till dig eller skicka en totalfaktura för alla tjänster de tillhandahåller.