Kan jag som återförsäljare/installatör teckna ett avtal med kunden?

Vi rekommenderar att ett PUB-avtal för personuppgiftsbehandling tecknas mellan återförsäljare/installatör och kund. RCO tillhandahåller mallar för detta. RCO styr inte över vilka avtal som tecknas mellan dig som återförsäljare/installatör och din kund.