Behöver jag en utbildning för att använda Enabla? 

Vi rekommenderar att du går en utbildning för att lära dig använda Enabla. Som med M5 är det inget krav på utbildning eller certifiering för passersystem, men larm kräver utbildning. Här hittar och anmäler du dig till våra utbildningar.