Hur påverkas min relation med slutkunden?

Enabla är en tjänst som tillhandahålls av RCO. Tjänsten kommer att säljas av återförsäljare och installatörer precis som dagens mjukvarulösningar. RCO kommer inte på egen hand att sälja Enabla direkt till slutkunden. Installatören kommer att bygga upp och installera kundens system och sälja hårdvara precis som tidigare. Tjänsten kommer att faktureras löpande och slutkunden kan välja att få fakturan direkt från RCO eller be att den skickas till återförsäljaren/installatören som skickar kostnaden vidare eller bakar in avgiften med andra tjänster. RCO kommer kontinuerligt att lägga till funktionalitet i Enabla vilket ökar möjligheterna till merförsäljning av hårdvara och mjukvarutjänster för installatör/återförsäljare till slutkunden.