Hur påverkar den nya affärsmodellen relationen mellan mig som återförsäljare/installatör och kunden? 

Relationerna mellan RCO som leverantör, återförsäljaren och kunden ser ut som tidigare. Slutkunden kommer att debiteras löpande för tjänsten. Fakturan för kostnaden kan skickas från RCO till återförsäljaren som vidaredebiterar kostnaden till slutkunden. Försäljning av hårdvara kommer fortsatt fungera som innan Enabla.