Kan vi använda befintlig hårdvara för Enabla? (R-CARD 5000)

Ja, men konfiguration av hårdvaran via R-CARD M5 krävs samt senaste version av firmware. 

Se alla aktuella versioner här: Aktuella versioner 

Lista över kompatibel hårdvara finns här: Kompatibel hårdvara