Vad är GDPR? 

GDPR, eller på svenska Dataskyddsförordningen är det ramverk som säkerställer att den personliga integriteten upprätthålls. I dagens uppkopplade samhälle handlar detta till stor del om att säkerställa att de uppgifter som företag, myndigheter, föreningar eller organisationer samlar in om individer behandlas enligt gällande regelverk och att individen har kontroll och insyn i hur hens data behandlas. Dataskyddsförordningen ställer krav på vilken data som samlas in, hur den samlas in, hur den behandlas, samt hur den gallras. Klicka här för att ladda ned en PDF med GDPR information.