Vilka personuppgifter kan hanteras i Enabla?

RCO behandlar den information som behövs för att bygga upp och administrera passersystemet. 

Kategorier av registrerade:  

 • Hyresgäst  
 • Medsökande  
 • Familjemedlem  
 • Inneboende  
 • Anställda  
 • Kontaktperson för försäljningsavtalet 

Kategorier av Personuppgifter:  

 • Förnamn och efternamn 
 • E-postadress och telefonnummer  
 • Lägenhetsnummer och/eller hemadress och/eller jobbadress  
 • Tidpunkter för in- och utpassering (loggar)  
 • Information om behörigheter kopplat till in- och utpassering  
 • Platsangivelser för in- och utpassering  
 • Registreringsskylt