Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen. Gällande passagesystem är det fastighetsägaren, eller den person som samlar in uppgifter om de som bor i eller brukar fastigheten. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att informera de registrerade om de faktiska förhållanden som är aktuella för användandet av Enabla, det vill säga att RCO är ett underbiträde till den återförsäljare som installerat systemet, och att för att systemet ska fungera som det är tänkt så behöver RCO ha tillgång till ett antal personuppgifter.