Vilken sorts data förvarar RCO? 

RCO förvarar den information som behövs för att bygga upp och administrera passersystemet. Vi ser regelbundet över vilka uppgifter som samlas in och definierar ett tydligt syfte med insamlingen. RCO arbetar ständigt med uppgiftsminimering, det vill säga, samtliga personuppgifter som inte behövs för att utföra de på förhand definierade uppgifterna. RCO ansvarar även för att enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige radera de personuppgifter som inte längre är aktuella, alternativt radera eller ändra felaktiga uppgifter på anmodan från de registrerade via den personuppgiftsansvarige.