Vad räknas som personuppgifter? 

I stort sett alla uppgifter som kan knytas till en levande individ, såväl direkt som indirekt är att betrakta som personuppgifter och behöver därför behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Exempel på personuppgifter är bland andra:  

 • Namn  
 • Adress  
 • Personnummer  
 • Telefonnummer  
 • Foton på personer  
 • Ljudinspelningar  
 • E-postadresser som innehåller namn, exempelvis förnamn.efternamn@företag.se.

Det finns personuppgifter som räknas som indirekta, det vill säga att det behövs ytterligare information för att identifiera individen. 

Exempel på sådana indirekta personuppgifter är bland annat: 

 • Ip-adresser som kan kopplas till en individ  
 • Registreringsnummer på ett fordon  
 • Bankkontonummer  

Vidare finns det personuppgifter som klassas som känsliga, några exempel är bland annat:  

 • Information om etnicitet  
 • Sexuell läggning  
 • Politiska åsikter   
 • Religiös övertygelse  
 • Hälsa  
 • Genetiska- eller biometriska uppgifter