Vad är ett personuppgiftsbiträde? 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Det kan t.ex. vara en återförsäljare eller installatör som tillhandahåller uppgifter om passersystemet eller har tagit på sig uppgiften att administrera det. Ett avtal bör ska tecknas mellan den personuppgiftsansvariga och biträdet där ansvar och principer för hanteringen av personuppgifter framgår.