Uppfyller tjänsten dataskyddslagstiftningen? 

Enabla uppfyller grundläggande krav för personuppgiftbehandling, följer dataskyddsrättigheter, behörighetsbegränsning och upprättar automatiskt säkerhetsloggar. Enabla lagrar personuppgifter i Azure, för att säkerställa att den hanteringen är så säker som möjligt appliceras ytterligare säkerhetsåtgärder runt dessa data. För mer information om infrastrukturen kring Enabla vänligen kontakta RCO:s Dataskyddsombud på gdpr@rco.se