Vad är ett SLA?

SLA är förkortning för Service Level Agreement eller servicenivåavtal på svenska. 
Med Enabla lanserar RCO sitt första SLA vilket sammanfattar våra åtagande gällande responstider för support och driftstid för tjänsten. För fullständiga villkor se https://www.rco.se/Media/Temp/SLA.pdf