Enablas funktioner

Här listar vi funktioner som Enabla har och hur Enabla kommer fungera framöver.